e-župe

Župni Informacijski portal

Portal e-župe trenutno je u Pilot projektu, te u njemu sudjeluje samo određeni broj župa.

Ovdje su samo neki primjeri koje pogodnosti možete iskoristiti korištenjem portala e-župe

Pregled događanja

Događanja po župama i gradovima

Osobni pretinac

Za ovu uslugu potrebna je prethodna registracija